کالاهای برگشتی

لطفا فرم زیر را برای برگشت کالا تکمیل نمایید.

اطلاعات سفارش

نام: *


نام خانوادگی: *


ایمیل: *


تلفن: *


کد سفارش: *


تاریخ سفارش:

اطلاعات سفارش و دلیل بازگشت کالا

نام کالا: *

کد کالا: *

تعداد:
دلیل بازگشت کالا: *
کالا باز شده است:


معیوب و یا سایر جزئیات:
کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: